Главное меню

Загружается информеры для сайта от kurs.com.uaДОГОВІР №

НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

м. Нікополь «__» ________ 2013.

Товариство з обмеженою відповідальністю, надалі Туроператор від імені і за дорученням якого на підставі агентського договору №_____ від ______ р. укладає цей Договір ФОП Кулик А.М., в особі Кулик Алла Миколаївна, надалі Турагент з одного боку та гр-н (ка) __________ надалі Турист, з другого боку, уклали даний Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Туроператор відповідно до замовлення, поданого Туристом Турагенту (Додаток № 1 до цього Договору), за плату зобов’язується надати Туристу комплекс туристичних послуг (туристичний продукт, Турпродукт).

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Туроператор зобов’язується:

2.1.1. Забронювати замовлені Туристом туристичні послуги та забезпечити його через Турагента необхідними документами, які посвідчують право Туриста на отримання туристичних послуг: ваучер, страховий поліс, авіаквитки на авіарейси згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаним в замовленні. Передача Туристу документів може здійснюватись в аеропорту вильоту представником Туроператора.

2.1.2. Надати Туристу через Турагента інформацію, передбачену чинним законодавством України.

2.1.3. Протягом 25 (двадцяти п’яти) робочих днів з моменту відмови Туриста від цього Договору повернути йому грошові кошти, за виключенням сум, зазначених в п. 2.2.10 цього Договору.

Туроператор також повертає Туристу через Турагента усі сплачені Туристом кошти протягом трьох банківських днів з моменту настання скасувальної обставини, визначеної у п. 6.2 цього Договору.

2.2. Турист зобов’язується:

2.2.1. Своєчасно надати документи, необхідні для оформлення поїздки (Туру): загально - громадянський паспорт.

2.2.2. Оплатити Туроператору через Турагента вартість замовленого туристичного продукту протягом доби.

У випадку укладення даного Договору за один, два чи три банківські дні до початку подорожі, Турист зобов’язаний сплатити Туроператору через Турагента вартість Турпродукту в день укладення цього Договору.

Турист погоджується з тим, що Турагент має право за власні кошти виконати перед Туроператором обов’язок Туриста зі сплати вартості туристичного продукту протягом строку, вказаного в цьому пункті, а Турист зобов’язується компенсувати Турагенту сплачені ним кошти.

У разі порушення Туристом строків оплати вартості туристичного продукту Туроператор має право розірвати цей Договір у будь-який час після закінчення строку на оплату туристичного продукту разом зі стягненням з Туриста грошових коштів в розмірах, визначених у п. 2.2.10 цього Договору.

2.2.3. Не пізніше ніж за 2 (дві) години до часу вильоту (виїзду), якщо про інші строки не попередить Турагент, прибути на вказане Турагентом місце реєстрації. При перебуванні у турі дотримуватись вказівок гідів приймаючої сторони та повідомлень, розміщених в готелі на інформаційних стендах щодо часу вильоту (виїзду) рейсів та часу початку реєстрації.

2.2.4. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення, а також митних правил та правил в’їзду/виїзду до/з країни тимчасового перебування; не порушувати громадський порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування. Правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там містяться на офіційному сайті туроператора www.teztour.ua, у його каталогах, а також про них Туриста інформує Турагент. Підписанням цього договору Турист підтверджує, що він ознайомлений з усіма зазначеними правилами.

2.2.5. Своєчасно, та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях перебування.

2.2.6. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю, якщо придбання візи у спрощений спосіб передбачено законодавством країни, до якої в’їжджає Турист.

2.2.7. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору повідомити про це Туроператора через Турагента не пізніше двох тижнів з моменту закінчення подорожі. При цьому до претензії повинен додаватись акт, складений Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала йому послуги та завірений підписом представника приймаючої сторони в країні перебування, копія цього Договору, копія документа про сплату Туристом вартості Турпродукту та інші матеріали, які підтверджують факт невідповідності умов туру умовам даного Договору. Відсутність претензії, поданої Туристом у зазначені строки, свідчить про належне виконання Туроператором зобов’язань за цим Договором.

2.2.8. При відмові Туриста від цього Договору повернути Турагенту Ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право Туристу на отримання туристичних послуг.

2.2.9. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних та митних правил інших країн, через (до) які (яких) подорожує Турист.

2.2.10. Відшкодувати Туроператору його витрати, пов’язані з відмовою Туриста від цього Договору до початку подорожі або при зміні замовлення. Зазначені витрати відповідно до укладених Туроператором угод з основними партнерами, які надають туристичні послуги для реалізації, складають:

Термін відмови туриста від Договору або розриву Договору Туроператором відповідно до п.2.2.2 (до початку подорожі) Сума, що підлягає стягненню з Туриста
- Від 21 до 14 днів - Від 13 до 7 днів- Від 6 до 4 днів- Від 3 до 2 днів- Від 1дня і менше - гривневий еквівалент 5 (п’яти) доларів США, визначений за комерційним курсом Туроператора, що зазначається на сайті www.teztour.com.ua*;-10 (десять) відсотків від вартості Турпродукта* ;-30 (тридцять) відсотків від вартості Турпродукта*;-50 (п'ятдесят) відсотків від вартості Турпродукта*;-100 (сто) відсотків від вартості Турпродукта*.* Тут до вартості Турпродукта не включена вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси. Турист сплачує додатково вартість анульованих квитків на чартерні авіарейси та штрафи за ануляцію квитків на рейси регулярних авіаперевезень відповідно до умов тарифу, що застосовується авіаперевізником.

При відмові Туриста від цього Договору за яким подорож починається у період Новорічних та Різдв’яних свят (з 20 грудня по 10 січня), у період Травневих свят (з 26 квітня по 10 травня) у періоди виставок, ярмарок або при зміні Заявки з Туриста стягується на користь Туроператора його витрати із забезпечення надання Туристу туристичного продукту. Ці витрати відповідно до укладених Туроператором угод з партнерами, які надають туристичні послуги для реалізації, складають:

Термін відмови туриста від Договору або розриву Договору Туроператором відповідно до п.2.2.2 (до початку туру) Сума, що підлягає стягненню з Туриста
- Більше 21 днів- Від 20 до 2 днів- Від 1 дня і менше - 10 (десять) відсотків від вартості Турпродукта*;- 80 (вісімдесят) відсотків від вартості Турпродукта*;- 100 (сто) відсотків від вартості Турпродукта*.* Тут до вартості Турпродукта не включена вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси. Турист сплачує додатково вартість анульованих квитків на чартерні та регулярні авіарейси.

2.2.11. Якщо розмір витрат Туроператора, яких він зазнав через відмову Туриста від цього Договору, перевищує розміри, зазначені в п. 2.2.10, Турист відшкодовує Туроператору витрати у повному обсязі.

2.2.12. Після закінчення подорожі прибути до представництва держави, яке надало Туристу туристичну візу з умовою явки до такого представництва упродовж 15 днів з моменту повернення Туриста в Україну.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та умов цього Договору.

3.2. Турист несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

3.3. У випадку порушення Туристом, який використовує туристичні послуги Туроператора, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з Туриста в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. Туроператор в даному випадку відповідальності не несе.

3.4. Турист несе відповідальність за використання Ваучера, страхового поліса та інших документів, які повинні ним повертатися відповідно до п. 2.2.8. цього Договору.

3.5. У випадку відмови Туроператора від виконання даного Договору, Турист має право на відшкодування збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання даного Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини Туриста.

3.6. У випадках скасування чи зміни часу відправлення та/чи прибуття чартерних рейсів і пов'язаними з цим змінами тривалості і програми туру, претензії приймаються Туроператором (перевізником за договором) до розгляду. При цьому на Туроператора поширюються всі умови та обмеження відповідальності, які встановлені Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, Правилами фактичного перевізника та іншими нормативними актами в сфері перевезень.

У випадках скасування чи зміни часу відправлення та/чи прибуття регулярних рейсів, відмови у перевезенні на регулярному рейсі і пов'язаними з цим змінами тривалості і програми туру Туроператор, як агент з продажу перевезень авіакомпанії, передає претензії Туриста на розгляд авіакомпанії, яка уклала з Туристом за посередництва Туроператора, договір перевезення.

3.7. Туроператор не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів Туристів протягом усього періоду перебування у подорожі.

3.8. Туроператор не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідних осіб Туристу відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Туроператора, Турист не скористався Турпродуктом.

3.9. Туроператор не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста за оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не відшкодовує Туристу витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених цим Договором.

3.10. Туроператор не несе відповідальності за витрати Туриста, пов’язані із настанням страхового випадку. У разі настання страхового випадку, претензії та заяви по витратах Турист пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі.

3.11. Туроператор не несе відповідальності за відмову посольства іноземної держави у видачі віз Туристу за маршрутом туристичного продукту.

3.12. У випадку невиїзду Туриста внаслідок неправильного оформлення паспортних, візових та інших документів, Туроператор відповідальності не несе, за винятком випадків коли Туроператор взяв на себе обов’язок з оформлення таких документів.

3.13. Розміри відшкодувань, визначені в п. 2.2.10 цього Договору, не розповсюджуються на випадки відмови Туриста від цього Договору за яким він придбаває спеціальний тур (тури на Мальдіви, в Австрію, на Шрі-Ланку, ОАЕ, тури раннього бронювання а також інші тури, визначені Туроператором, як спеціальні, про що інформується Турист через Турагента). Інформація про розміри стягнень за відмову Туриста від виконання цього Договору за яким він придбаває спеціальний тур розміщується на офіційному сайті Туроператора ____________, з якою Турагент ознайомлює Туриста. Підписання цього договору підтверджує згоду Туриста з розмірами зазначених стягнень.

3.14. Не заселення Туриста в номер готелю в дату, вказану в замовленні, з причин, що не залежать від дій Туроператора та/або готелю, вважається відмовою Туриста від виконання цього Договору (строк від одного дня і менше) і тягне за собою застосування п.2.2.10 цього Договору.

3.15. У випадку порушення Туристом строків оплати вартості Турпродукту, визначених в п.2.2.2. цього Договору, з Туриста може стягуватися штраф у розмірі 30 (тридцять) відсотків від вартості Турпродукту.

3.16. У випадку прострочення зобов'язання по оплаті Турпродукта, Туроператор залишає за собою право стягнути з Туриста пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період прострочення, за кожен день прострочення. Пеня обчислюється від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання. Сплата Туристом штрафу відповідно до п. 3.15 цього Договору не звільняє Туриста від обов’язку сплатити пеню за дні прострочення платежу.

3.17. Якщо Турист неправомірно з власної ініціативи залишився в країні тимчасового перебування після закінчення строку туру, він зобов’язаний компенсувати Туроператору усі його витрати, пов’язані з таким неправомірним вчинком.

3.18. У випадку, визначеному у ч. 11 ст. 20 закону України «Про туризм», Туроператор виплачує Туристу компенсацію у розмірі 500 грн.

3.19. У випадку порушення Туристом п. 2.2.12 цього Договору, Туроператор має право стягнути з Туриста штраф у розмірі еквівалентному 500 євро за комерційним курсом Туроператора.

4. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

4.1. Загальна вартість туристичного продукту, замовленого Туристом (цифрами та прописом) .

4.2. Оплата Туроператору через Турагента вартості замовлених туристичних послуг проводитися у готівковій або безготівковій формі за домовленістю з Турагентом.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

5.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – згідно чинного законодавства України.

                    6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Даний Договір укладений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

6.2. Сторони погодилися з тим, що їхні права та обов’язки за цим Договором припиняються при настанні скасувальної обставини, якою є відмова партнерів Туроператора, які надають туристичні послуги для реалізації, у наданні таких послуг. Про настання скасувальної обставини, а також про її зникнення Туроператор повідомляє Туриста через Турагента .

6.3. Даний Договір набуває сили з моменту підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

6.4. Туроператор у випадку виникнення обставин непереборної сили має право за погодженням з Туристом замінити замовлений готель або номер у готелі на рівноцінний або вищої категорії без зниження в класі обслуговування. 
6.5. Підписанням цього Договору Турист надає згоду на обробку його персональних даних Туроператором та Турагентом з метою забезпечення надання туристичного продукту в обсязі, необхідному для досягнення зазначеної мети. Право визначення обсягу обробки персональних даних Турист надає Туроператору та Турагенту. 
Включення персональних даних Туриста до бази персональних даних Турагента відбувається в момент укладення цього Договору. Підписанням цього Договору Турист засвідчує свою обізнаність про таке включення, про свої права, визначені у законі України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
6.6. Перевезення Туриста може здійснюватися рейсом будь-якої авіакомпанії, незалежно від того, яка авіакомпанія зазначена у авіаквитку. Туроператор гарантує авіаперевезення Туриста з міста вильоту до міста призначення. Аеропорти міста вильоту та міста призначення можуть відрізнятися від зазначених в авіаквитку.

6.7. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.8. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.9. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

6.10. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами..

7. АДРЕСИ СТОРІН

"Мною отримана вся необхідна інформація, передбачена

законом України „Про туризм”

ЗА ТУРОПЕРАТОРА ТУРИСТ

ФОП КУЛИК А.М. _____________________

Дніпропетровська область, Дніпропетровська область,

Нікополь, вул. Шевченка,73,1 м. Нікополь. вул.

т.(05662) 4-05-40 ТЕЛ ___________

Підпис ___________/Кулик А/ Підпис ____________ (________)